Zdravo zrdravstvo

New Page je na zahtjev Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) razvio prvu mobilnu i veb aplikaciju koja građanima omogućava da anonimno prijavljuju slučajeve kršenja prava pacijenata u zdravstvenom sistemu Crne Gore.

Aplikacija je nastala u okviru projekta „Sistem zdravstvene zaštite i prava pacijenata u Crnoj Gori – Osvajanje povjerenja građana“, koji finansira Evropska unija posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, kroz Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR) i Program podrške za Crnu Goru (CBSS).

Aplikacija je dostupna u Google play prodavnici i putem veb sajta www.zdravozdravstvo.me

Do danas, preko 300 građana Crne Gore koristi aplikaciju na svojim mobilnim uređajima)

Izvor: Centar za monitoring I istraživanje