New Page održao obuku za za razvoj informatičkih vještina

Na poziv Centra za građansko obrazovanje (CGO), New Page je od 4. februara do 6. marta 2019, održao obuku za razvoj informatičkih vještina za 10 nezapošljenih osoba sa invaliditetom u okviru projekta „Razvojem vještina za bolju zapošljivost osoba sa invaliditetom“. Projekat ima za cilj doprinos unaprijeđenju socijalne i ekonomske uključenosti osoba sa invaliditetom u crnogorsko društvo.

Tokom cjelomjesečne obuke, učesnici su učili na rade u MS Word-u, MS Excel-u i MS Power Point-u, ali i osmišljavali i kreirali svoje radne biografije. Posebnu su pažnju posvetili komunikacionom potencijalu interneta u poslovnom okruženju, zatim pretraživanju korisnih informacija sa internet platformi i njihovom inkorporiranju i obrađivanju kroz različite baze podataka.

Izvor - http://cgo-cce.org/2019/03/06/poslovne-informatick...