Razvoj softwera

Izrada svih vrsta software-a je još jedna od usluga koju pruža firma New Page. Kreiranje software-a se kreće od najjednostavnijih aplikacija pa sve do kompleksnih informacijonih sistema koji služe kao izuzetna podrška kompletnog poslovanja vaše firme.