Servis račinara i računarske opreme

Servis računara, računarske opreme i štampača je, takođe, u ponudi firme New Page i to za sve brendove i modele opreme i štampača koji se koriste na domaćem tržištu. Servis obavljamo u sklopu maloprodajnog objekta ul Marka Miljanova 50C Podgorica.


Ukoliko ste zainteresovani za nabavku novog hardvera, dostupni hardver možete naći u sekciji računarska oprema.