Monte River

New Page je za potrebe firme Monte river, izradio web aplikaciju za potrebe prezentacije turističke ponude rafting kampa Modra rijeka na rijeci Pivi, turističkog kompleksa namijenjenog za rekreaciju i uživanje u divljim ljepotama Crne Gore.

Ova web aplikacija podrazumijeva web prezentacioni dio sajta, analizu konkurencije i SEO optimizaciju, kao i nadogradnja booking sistema za rezervaciju smještaja i drugih aktivnosti u u rafting kampu Modra rijeka.

Web aplikacija je dizajnirana kao besplatan servis koji je dostupan na sledećoj adresi: https://monteriver.com/a izrađen je kroz modularni koncept programiranja, koji je trenutno jedan od najzatupljenijih koncepata. Osim toga, sajt je kreiran višejezično što znači da je kompletan sadržaj dostupan na crnogorskom, engleskom jeziku, ruskom, njemačkom, italijanskom, francuskom i poljskom jeziku.