IPER

New Page je za potrebe Instituta za preduzetništvo i ekonomski razvoj (IPER) izradio prezentacioni sajt, koji je kreirana na način da svim zainteresovanim posjetiocima sajta pruži informacije o svim oblicima podrške koje IPER nudi u oblasti preduzetništva i ekonomskog razvoja.

Sajt je dizajnirana kao besplatan servis koji je dostupan na sledećoj adresi:https://iper.org.me/ ,a izrađen je kroz modularni koncept programiranja, koji je trenutno jedan od najzatupljenijih koncepata. Osim toga, sajt je kreiran dvojezično što znači da je kompletan sadržaj dostupan na crnogorskom i engleskom jeziku.

Izvor: New Page