Zastita potrosaca

New Page je za potrebe Centra za monitoring i istraživanje (CeMI) razvio veb i mobilnu aplikaciju www.potrosaci.me pomoću koje građani mogu prijaviti slučajeve kršenja prava potrošača i slati fotografije, audio snimke i slične dokaze koji na to ukazuju.

Da bi se privuklo više građana, posebno onih koji pripadaju mlađoj populaciji koja posjeduje smart telefone, razvili smo prvu mobilnu aplikaciju takve vrste u Crnoj Gori, pomoću koje će građani moći prijaviti slučajeve kršenja zaštite potrošača, kao i fotografije, audio snimke i slične dokaze takvih slučajeva.Aplikacija se može besplatno preuzeti iz Google play prodavnice.

Glavni cilj ove aplikacije je da se izmjeri ukupni nivo poštovanja prava potrošača u Crnoj Gori, odredi koja preduzeća, vlasnici i /ili radnici su najmanje svjesni, ili skloni nepoštovanju prava potrošača, ali i da se podigne svijest poslodavaca i građana o negativnim posljedicama takvog ponašanja.

Ovakva aplikacija će takođe omogućiti menadžerima i direktorima pojedinih preduzeća da vide mišljenja i komentare građana i u skladu sa njima preduzmu odgovarajuće mjere za one radnike koji su optuženi za kršenje Zakona o zaštiti potrošača.

Aplikacija je nastala u okviru projekta „Unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva i sistema zaštite potrošača u Crnoj Gori – ZAŠTITI.ME“, kojeg finansira Evropska unija posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, a sprovodi CeMI sa partnerima.